ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1988

ປະຕູປ່ອງຢ້ຽມແບບປະສົມປະສານເລື່ອນແລະເລື່ອນພາບ