ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1988

ທົວໂຮງງານ

ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາ

youhuachejian (3)
youhuachejian (2)
youhuachejian (4)
youhuachejian (5)
youhuachejian (1)
2
meiyctuikeyan (1)
meiyctuikeyan (3)
meiyctuikeyan (2)

ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ